Odliczenie 50% VAT od paliwa do samochodu osobowego

Od 1 lipca nastąpi korzystna dla przedsiębiorców zmiana w przepisach podatkowych. Możliwe będzie częściowe odliczenie VAT od paliwa do samochodu osobowego w użytku mieszanym. Od wszystkich wydatków będzie można odzyskać 50% VAT.

Odliczenie VAT od paliwa do 30 czerwca 2015

Od 1 kwietnia 2014 r. nałożono ograniczenia w odliczeniu VAT na przedsiębiorców, którzy używają samochody osobowe zarówno w działalności jak i prywatnie. Od wydatków na nabycie pojazdu i innych eksploatacyjnych związanych z jego używaniem (poza paliwem) przysługuje możliwość odliczenia jedynie 50% kwoty podatku VAT. W przypadku paliwa założono okres przejściowy do 30 czerwca 2015 roku, w którym przedsiębiorcy nie mają w ogóle prawa do odliczenia VAT od paliwa. W przypadku gdy księgowość prowadzona jest w oparciu o KPiR, kwota brutto stanowi koszt firmowy (lub do limitu z kilometrówki w przypadku używania samochodów prywatnych w firmie).

Zgodnie z Ustawą z dnia 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ograniczenie w odliczeniu VAT dotyczy paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1) samochodów osobowych;

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

     a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

     b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

     c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Brak możliwości odliczenia VAT dotyczy zatem nie tylko samochodów osobowych, ale także m.in. motocykli.

Zobacz też:

Podatek od umowy zlecenia

Systemy czasu pracy

Rozliczanie delegacji

Zmiana przepisów po 1 lipca

Od 1 lipca następuje długo oczekiwana zmiana, która pozwoli przedsiębiorcom na odliczenie VAT od paliwa w wysokości 50%, zatem tak samo jak w przypadku innych wydatków związanych z pojazdem. Mija bowiem nałożony przepisami okres przejściowy.

Sprzedaż z czerwca faktura z lipca

Przedsiębiorcy powinni mieć jednak na uwadze, że odliczenie 50% VAT od paliwa do samochodu osobowego (czy motocykla) używanego częściowo w działalności i prywatnie, będzie możliwe tylko w przypadku gdy paliwo zostało zakupione po 30 czerwca 2015.

Nie ma zatem znaczenia, że faktura została wystawiona z początkiem lipca - jeśli data dostawy (sprzedaży) jest czerwcowa, przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia z niej podatku VAT. Podobnie będzie w przypadku otrzymania duplikatów faktur - ich data wystawienia nie ma znaczenia. Ważne jest określenie kiedy faktycznie nastąpił zakup paliwa. Jeśli od 1 lipca 2015, to z takiej faktury będzie można odliczyć 50% podatku VAT.

Katalog Stron Limey.pl