Zaliczka a VAT - nie zawsze powstaje obowiązek podatkowy  

Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami powinni pamiętać, że zaliczka a VAT do rozliczenia na ogół idą w parze. Są jednak przypadki, w których u przedsiębiorcy nie powstanie obowiazek podatkowy od razu w dacie wpływu zaliczki.

Zaliczka a VAT

Według dobrze znanych zasad ogólnych jakie płyną z ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania.

Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje tylko w odniesieniu do otrzymanej faktycznie kwoty i nie ma znaczenia, że ogólna wartość zamówienia jest na wyższą wartość.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej maksymalnie do 15-ego dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymał przedpłatę. Co ważne data wystawienia dokumentu nie ma żadnego znaczenia dla momentu rozliczenia podatku. Obowiązek podatkowy powstał już w dacie wpływu zaliczki.

Zaliczka u nievatowca

W przypadku przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT, otrzymanie zaliczki nie powoduje żadnych obowiązków, relacja zaliczka a VAT nie wystąpi. Zaliczka nie ma bowiem wpływu na podatek dochodowy.

Kiedy zaliczka nie rodzi obowiązku podatkowgo

Są jednak przypadki, w których otrzymanie zaliczki u czynnego podatnika VAT nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego. Mówi o tym ustawa o VAT w art. 19a ust. 5 pkt 4 i są to:

 • dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • świadczenie usług (za wyjątkiem importu usług wg art. 28b ustawy):
  • telekomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (m.in. dostawa wody, odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów czy usuwanie śniegu),
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

W powyższych przypadkach otrzymanie zaliczki nie będzie automatycznie zobowiązywać przedsiębiorcy do rozliczenia podatku VAT.

Zobacz też:
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe świadczenie przedemerytalne