Na skutek otwarcia granic polscy kontrahenci dokonują sprzedaży swoich usług także na rzecz klientów z UE. Wśród świadczonych usług, dużą popularnością cieszą się usługi budowlane świadczone przez polskie firmy. W jaki sposób polski przedsiębiorca powinien rozliczyć sprzedaż usług budowlanych do UE? Odpowiedź poniżej! Obowiązek podatkowy VAT Co do zasady w przypadku eksportu usług na rzecz kontrahenta z UE opodatkowanie transakcji następuje na mocy art. 28b ustawy o VAT., co oznacza, że: Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W odniesieniu jednak do usług budowlanych, miejsce opodatkowania jest tam, gdzie dana nieruchomość się znajduje, co oznacza, że bez znaczenia jest gdzie nabywca usługi posiada siedzibę działalności. Takie uregulowania wprowadza art. 28e ustawy o VAT: Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. W odniesieniu do powyższego sprzedaż usług budowlanych do UE wywoła obowiązek podatkowy po stronie nabywcy, który będzie musiał dokonać opodatkowania w kraju w którym nieruchomość jest położona. Czy na skutek eksportu usług nievatowiec musi się rejestrować do VAT? W przypadku korzystania przez podatnika ze zwolnienia podmiotowego z VAT, sprzedaż usług budowlanych do UE, nie wywołuje konieczności rejestracji do VAT czy VAT UE. W tym zakresie nie ma także konieczności wysyłania także informacji podsumowującej. Należy zaznaczyć, iż sprzedaż w ramach eksportu usług, nie jest wliczana do limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT, tj. 200 000 zł. Stanowisko takie potwierdza Interpretacja indywidualna nr IBPP4/4512-205/15/LG, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w dniu 30 września 2015 r., w której wskazano: w świetle przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług, aby uznać usługi za związane z nieruchomością, wynik prac musi się wiązać z konkretną nieruchomością, np. działką, budynkiem, budowlą o określonych parametrach, numerach, będącą w posiadaniu określonych osób (...) W świetle powyższych regulacji miejscem opodatkowania przedmiotowych usług budowlanych będzie miejsce położenia nieruchomości (...)  wartości tych usług nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wartości sprzedaży, po przekroczeniu której traci się zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług. Jak dokument sprzedaży należy wystawić? Co do zasady w przypadku sprzedaży na rzecz innych podatników (firm) odpowiednim dokumentem jest faktura. Podatnicy zwolnieni z podatku VAT także w przypadku sprzedaży na rzecz innych przedsiębiorców wystawiają faktury, z tą różnicą, że są to faktury bez doliczonego podatku VAT. Ponadto na fakturze należy wskazać podstawę stosowanego zwolnienia z podatku VAT. W odniesieniu do transakcji eksportu usług budowlanych, polski podatnik powinien wystawić fakturę bez VAT z dopiskiem “odwrotne obciążenie”. Taka informacja zawarta na fakturze wskaże nabywcy konieczność opodatkowania transakcji w miejscu położenia nieruchomości.