Przedsiębiorca zakupił samochód osobowy o wartości 3300 zł netto. Zdecydował się nie wciągać pojazdu do ewidencji środków trwałych a wydatek poniesiony na jego zakup ujął bezpośrednio w kosztach. W związku z faktem, że nie jest to środek trwały, przedsiębiorca musi prowadzić kilometrówkę do kpir. W systemie wprowadzenie tego pojazdu odbywać się będzie wg schematu: WYDATKI>> WYDATKI>> DODAJ FAKTURĘ VAT, następnie należy wybrać schemat: “inne wydatki związane z działalnością  gospodarczą”. Następnie w rubryce opis należy wprowadzić “zakup samochodu osobowego”. Samochód osobowy należy wprowadzić do systemu przez zakładkę: EWIDENCJE>> MAJĄTEK>> POJAZDY>> DODAJ POJAZD. (okienko “pojazd firmowy” należy pozostawić niezaznaczone). Następnie należy wybrać schemat odliczenia 100%. W nowo otwartym oknie należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru. Następnie należy uzupełnić trasę przebiegu wg schematu: WYDATKI>> KILOMETRÓWKA>> STANY LICZNIKÓW>> Dodaj stan licznika. Dopiero po uzupełnieniu w/w danych możliwe jest prawidłowe zaksięgowanie poniesionych wydatków.
  • Zakup paliwa powinien zostać zaksięgowany wg schematu: WYDATKI>> DODAJ WYDATEK>> FAKTURA VAT>> ZAKUP PALIWA DO POJAZDU
  • Zakup części eksploatacyjnych należy zaksięgować wg schematu: WYDATKI>> DODAJ WYDATEK>> FAKTURA VAT>> INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU.