Sprzedaż długu jest najczęściej stosowanym przez przedsiębiorców sposobem radzenia sobie z niewypłacalnymi klientami. Zabieg umożliwia szybkie odzyskanie całości lub części zadłużenia oraz pozwala przedsiębiorcy skoncentrować się na sprawach związanych z rozwojem firmy. Co warto wiedzieć o wykupieniu długu i kiedy można je zastosować?

Czym jest wykupienie długu?

Wykupienie długu polega na przejęciu określonej wierzytelności przez firmę specjalizującą się w egzekwowaniu zwrotu zobowiązań finansowych. Nie jest do tego potrzebna zgoda dłużnika – wystarczy jedynie poinformować go o fakcie sprzedania długu wysyłając stosowne pismo.

Przed rozpoczęciem egzekwowania należności warto jednak sprawdzić, jakie mamy szanse jej odzyskania.

Jeśli dług dotyczy na przykład spisanej na określony okres umowy abonamentowej, odzyskanie należnych nam środków nie powinno stanowić większego problemu. W takiej sytuacji oprócz czynności takich jak zgłoszenie dłużnika do rejestru KRD mamy również możliwość ubiegania się o naszą należność na drodze sądowej.

Proces decyzyjny cesji zobowiązania

Jest to o tyle istotne, że pracownik firmy windykacyjnej decydując się na wykupienie naszego długu będzie analizował prawdopodobieństwo jego spłacenia biorąc pod uwagę między innymi powyższe czynniki oraz wypłacalność dłużnika. Problematyczna w tym kontekście może być sytuacja, w której umowa abonamentowa uległa automatycznemu wydłużeniu bez pisemnej zgody abonenta. Jeżeli strona umowy nie korzystała w danym okresie z naszych usług, wszystkie roszczenia mogą zostać uznane za nieuzasadnione, nawet jeśli podpisywana wcześniej umowa na czas określony zawierała wzmiankę o jej wydłużeniu.

Taki scenariusz często zdarza się choćby w klubach fitness, stosujących odnowienie umowy jako sposób na dłuższe utrzymanie klienta. Jednak nawet w tego typu sytuacjach możemy liczyć na wykupienie długu – i choć nie otrzymamy z pewnością całej sumy, firma windykacyjna zdejmie z nas ciężar ubiegania się o trudno ściągalną należność.

Kiedy mamy szanse na sprzedaż naszej wierzytelności?

Najczęściej sprzedaż długu dotyczy takich spraw jak niespłacone raty kredytu, opłaty za przejazd komunikacją miejską bez biletu czy przerwa w opłacaniu abonamentu telefonicznego. W takich sytuacjach możemy łatwo wykazać konkretną należność oraz zobowiązanie klienta, które nie doszło do skutku. Dzięki temu ściągalność długu w tego typu sprawach jest stosunkowo prosta.

Choć do najchętniej wykupywanych długów należą te powstałe w czasie możliwie najbliższym planowanej cesji, możemy również sprzedać należność w świetle prawa przedawnioną. W takim wypadku zazwyczaj jedynym krokiem, jaki będzie w stanie podjąć firma windykacyjna jest zgłoszenie dłużnika do rejestru KRD oraz oczekiwanie na moment, w którym związane z tym faktem niedogodności zachęcą go do dobrowolnej spłaty zobowiązania.

Niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji – warto zasięgnąć opinii osoby specjalizującej się w wykupie należności oraz sprawdzić, jakie mamy możliwości odzyskania zadłużenia. W ten sposób zapewnimy naszemu przedsiębiorstwu płynność finansową oraz zyskamy czas, który będziemy mogli wykorzystać na rozwój firmy.

https://mediait.pl/-wykupienie-dlugu-jak-tego-dokonac