Od 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności. W myśl tych przepisów przedsiębiorcy mają możliwość dokonywania przelewów za nabywane usługi i towary z podziałem na wartość netto, która jest przelewana na rachunek rozliczeniowy oraz kwotę podatku VAT przelewaną z kolei na specjalnie utworzony rachunek VAT. Na jakiej zasadzie ma działać split payment i kto może z niego skorzystać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule!

Jak działa split payment?

Mechanizm podzielonej płatności jest stosowany podczas dokonywania zapłaty za towar lub usługi z wykorzystaniem bankowości online. Stosowanie mechanizmu jak na razie jest dobrowolne i dotyczy transakcji dokonywanych pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, głównie B2B. Proces płatności w split payment przedstawia się następująco: nabywca dokonuje zapłaty za fakturę poprzez bankowość internetową, aby płatność dokonana była w mechanizmie podzielonej płatności należy wypełnić specjalny komunikat przelewu, w komunikacie należy wpisać wartość brutto faktury i kwotę podatku VAT oraz numer faktury i NIP sprzedawcy, w polu rachunku uzupełnić należy numer rachunku rozliczeniowego sprzedawcy Na podstawie powyższego bank dokona przelewu kwoty brutto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy skąd przeksięguje kwotę podatku VAT na rachunek VAT.

Kto dysponuje środkami na rachunku VAT?

Mimo, iż właścicielem utworzonego przez bank rachunku VAT jest właściciel konta, nie może on dysponować swobodnie zgromadzonymi środkami. Środki bowiem mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu regulowania zobowiązań podatkowych lub innych zobowiązań z dostawcami, będącymi również podatnikami VAT. Właściciel może dokonać przelania środków zgromadzonych na rachunku VAT na swój rachunek rozliczeniowy i tym samym swobodnie nimi dysponować, jedynie za zgodą urzędu skarbowego, na podstawie złożonego i zaakceptowanego wcześniej wniosku.
Jeśli podatnik posiada zaległości podatkowe, urząd może nie wyrazić zgody na przelanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Na wydanie decyzji urząd ma odpowiednio 60 dni.

Kto w praktyce będzie stosował split payment?

Jak na razie mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny. Korzystać z niego mogą jedynie podatnicy VAT, posiadający bankowość online, co oznacza, split payment nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wraz z 1 lipca 2018 r. banki obowiązkowo utworzyły rachunki VAT dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają prywatne (wykorzystywane w działalności) lub firmowe rachunki rozliczeniowe. Mechanizm działa automatycznie, po wybraniu przez nabywcę płatności z zastosowaniem split payment kwoty netto i VAT są księgowane na dwóch rachunkach. Zgodnie z przepisami to nabywca decyduje o stosowaniu podzielonej płatności, nie oznacza to jednak, że sprzedawca nie będzie mógł ingerować w tę kwestię. Jeśli sprzedawca chciałby otrzymać płatność z zastosowaniem split payment zapewne jest możliwość zawarcia takiej informacji na sporządzonej umowie.

W czym przejawia się dobrowolność split payment?

Co do zasady samo stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne i to czy płatność zostanie dokonana w ten czy inny sposób jest zależne od nabywcy. Warto także wspomnieć, że dobrowolna może być także wartość transakcji, jej przedmiot oraz kontrahenci. Oznacza to, że nabywca może wybrać sprzedawców którym płaci z wykorzystaniem split payment, za jaką fakturę oraz jaką jej wartość reguluje w ten sposób. Nie musi to być bowiem cała wartość faktury. Można zatem opłacić połowę w formie podzielonej płatności, a drugą połowę tradycyjnym przelewem na rachunek rozliczeniowy (bez komunikatu przelewu) lub w formie gotówkowej.