Samochód osobowy w firmie to zjawisko powszechne, bez niego ciężko prowadzić działalność gospodarczą. W artykule przedstawiamy rozliczenie podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego w firmie.

Definicja samochodu osobowego

Według ustawy o podatku dochodowym, samochodem osobowym możemy nazwać pojazd, którego całkowita masa nie przekracza 3,5 tony i jest on przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wyjątkiem od tej zasady są pojazdy, które:

- posiadają trwałą przegrodę, oddzielającą rząd siedzeń od przestrzeni wykorzystywanej w celu przewożenia ładunku (van, wielozadaniowy lub z otwartą przestrzenią do transportu ładunku);

- posiadają kabinę dla kierowcy oraz rząd siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

- pojazd specjalny, wg przepisów o ruchu drogowym (m.in. agregat elektryczny, ładowarka, spycharka);

- pojazd samochodowy określony w ustawie o podatku dochodowym, art. 86a ust. 16 (inne pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika).

Samochód osobowy – odliczenie 50% VAT

Jeśli przedsiębiorca używa firmowego pojazdu osobowego zarówno w przedsiębiorstwie, jak i prywatnie ma możliwość odliczenia 50% podatku VAT od wydatków, które ponosi w celu jego utrzymania – np. zakup paliwa, myjnia czy zakup części do samochodu.

Wówczas 50% podatku VAT ujmowane jest w rejestrze VAT zakupów, natomiast pozostałe 50% podatku VAT, które nie jest księgowane w rejestrze VAT, zwiększa wartość netto i jest księgowane w KPiR. W przypadku używania pojazdów dla celów mieszanych, nie trzeba dokonywać zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego.

Przykład 1.

Przedsiębiorca korzysta z samochodu firmowego w celach mieszanych. Do zaksięgowania ma fakturę za paliwo, która opiewa na kwotę 369 zł brutto. Podatek VAT wynosi 69 zł, a wartość netto 300 zł. Jak zaksięgować taką fakturę? Jaką wartość podatku VAT przedsiębiorca może odliczyć z faktury?

Przedsiębiorca, który używa samochodu w celach mieszanych może dokonać odliczenia 50% VAT z wydatku za paliwo. Do kolumny 13 KPiR – Pozostałe wydatki księgujemy kwotę netto – 300 zł wraz z kwotą podatku, która nie podlega odliczeniu – 34,50 zł, czyli łącznie 334,50 zł. Natomiast w rejestrze VAT zakupu ujmujemy podatek w kwocie 34,50 zł.

Samochód osobowy – odliczenie 100% podatku VAT

Przedsiębiorca, który posiada pojazd firmowy, który jest używany tylko i wyłącznie w celach prowadzenia działalności, ma prawo do całkowitego odliczenia podatku VAT. Aby móc to uczynić, w pierwszej kolejności należy spełnić kilka warunków:

- zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na druku VAT-26,

- prowadzić kilometrówkę dla celów VAT,

- wprowadzić do firmy regulamin użytkowania pojazdu.

Przykład 2.

Pan Leon używa samochód osobowy z przeznaczeniem tylko na cele przedsiębiorstwa (pojazd jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym, prowadzona jest do niego kilometrówka dla celów VAT oraz wprowadzony został regulamin używania pojazdu). Przedsiębiorca dokonał zakupu kompletu opon zimowych, który kosztował 492 zł brutto. Jak zaksięgować fakturę za wydatek na zakup opon zimowych dla pojazdu firmowego?

Z racji tego, że pojazd jest użytkowany tylko w ramach firmy, a przedsiębiorca wypełnia wszystkie obowiązki dotyczące pojazdu, od wydatku można dokonać odliczenia 100% podatku VAT. Dlatego do KPiR, kolumny 13 – Pozostałe wydatki księgujemy kwotę netto z faktury – 400 zł, natomiast podatek VAT ujmujemy w rejestrze VAT zakupu w kwocie 92 zł.