Od stycznia 2020 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące ulg dla przedsiębiorców. Na czym polega mały ZUS 2020? Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy "mały ZUS plus", która wprowadza od stycznia 2020 roku zmiany dotyczące składek ZUS. Ustawa zakłada udogodnienia dla małych przedsiębiorców zapowiadane przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na czym polega mały ZUS 2020, komu przysługuje, jak obliczane są składki i kiedy należy się zgłosić, by móc z niego skorzystać? Poznaj najważniejsze informacje dotyczące tych zmian.

Od kiedy wchodzi mały ZUS?

Ustawa wchodzi w życie już od 1 stycznia 2020 roku. Przedsiębiorcy spełniający wymogi wymienione w projekcie ustawy mają czas na zgłoszenie się do końca stycznia przyszłego roku. Do tego istnieje opcja zgłoszenia się do korzystania z małego ZUS-u później w przypadku uzyskania uprawnienia, jednak wówczas przysługuje krótszy termin 7 dni. Choć mały ZUS obowiązywał także w 2019, to teraz nowy projekt będzie dotyczył dużo szerszego grona przedsiębiorców, niż wcześniej. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, bo miesięcznie na tej uldze można zaoszczędzić kilkaset złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne? 

Korzystanie z małego ZUS-u 2020 nie będzie wymagało nowych formularzy i druków. Jakie informacje będą za to niezbędne? Przedsiębiorca prócz informacji o rocznym przychodzie z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek będzie także przekazywać dane dotyczące dochodu, oraz formy opodatkowania. Te informacje będą składane z imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji rozliczeniowej.

Mały ZUS 2020 — kto z niego skorzysta?

Mały ZUS 2020 plus to projekt ustawy, która ma na celu odpowiedź na potrzeby małych przedsiębiorców. Projekt opiera się na liczeniu składek proporcjonalnie od dochodu działalności. Dla mikro przedsiębiorców może to być nawet oszczędność rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Nie da się ukryć, że przy małych działalnościach taka kwota może wpłynąć na "być albo nie być" firmy. Co więcej, przedsiębiorcy mogą przeznaczyć ją na rozwijanie działalności i zadbanie o jej lepszą przyszłość. Taka ulga sprawia, że mikro przedsiębiorcy będą zdecydowanie mniej obciążeni kosztami składek. W 2019 roku z opcji małego ZUS-u korzystali przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód nie przekraczał 63 tysięcy złotych rocznie. Na tamtym etapie chęć korzystania z ulgi wyraziło 186 tysięcy osób. Nowy projekt zakłada rozszerzenie grupy przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z małego ZUS. Ilu z nich może on dotyczyć? Szacuje się, że z tego rozwiązania może skorzystać do 320 tysięcy małych przedsiębiorców.

Mały ZUS w 2019

W 2019 roku mały ZUS dotyczył tych, których przychód w poprzednim roku 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Stąd wspomniana kwota 63 tysięcy złotych. Mały ZUS 2020 Mały ZUS 2020 Nie mogli się za to zgłosić ci, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni, korzystających już z preferencyjnych składek, wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy, a także te osoby, które korzystają z karty podatkowej i jednocześnie są zwolnione z VAT.

Jakie wymogi należy spełnić — mały ZUS 2020

Przychód 

Od 2019 roku z opcji mały ZUS plus cieszą się przedsiębiorcy, których przychód za poprzedni rok nie był wyższy niż 63 tysięcy złotych rocznie. Teraz od 2020 próg ten zostanie znacznie zwiększony. Tym samym skorzystają także osoby, których przychód zamknie się w kwocie 120 tysięcy złotych za 2019 rok.

Czas 

Prócz kryterium dochodowego z małego ZUS-u 2020 skorzystają ci, którzy prowadzili działalność w poprzednim roku przez minimum 60 dni.

Kto nie skorzysta?

Przychód powyżej 120 000 zł w 2019

Z małego ZUS-u nie będą mogli za to skorzystać ci, którzy mieli przychód powyżej 120 tysięcy w 2019 oraz te osoby, które wykonują działalność dla swoich byłych pracodawców. To ostatnie ma na celu zapobiegnięcie sytuacjom, w których pracodawca kieruje swoich pracowników z etatu na samozatrudnienie.

Karta podatkowa i zwolnienie z VAT

Z obniżki nie skorzystają także przedsiębiorcy, który w poprzednim roku rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia ze sprzedaży VAT.

Czas korzystania z ulgi 

Taka obniżona składka będzie opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy. Co to oznacza w praktyce? Po 3 latach korzystania z ulgi przez kolejne dwa lata przedsiębiorca będzie musiał odprowadzać pełne składki. Po upływie tych dwóch lat znowu będzie mógł skorzystać z ulgi. Osoby, które dopiero planują ruszenie z własną działalnością gospodarczą, mogą skorzystać z kilku ulg. Na początku z ulgi na start, potem 2 lata preferencyjnych składek, a dopiero później z małego ZUS-u 2020. Tym samym osoby prowadzące firmę mają więcej czasu, by odpowiednio ją rozwinąć i dopiero potem płacić całą składkę.

Mały ZUS — jak ustala się wysokość składek?

Składki przy korzystaniu z małego ZUS-u są uzależnione od miesięcznego dochodu. Dla przykładu, jeśli Twój dochód będzie wynosił ok. 4000 zł, to zapłacisz mniej więcej 632 zł, zamiast pełnej składki. Oszczędzisz tym samym koło 359 zł. Mały ZUS 2020 to rozwiązanie dla małych przedsiębiorców, dla których oszczędność kilkuset złotych miesięcznie może korzystnie wpłynąć na rozwój firmy. Nie da się ukryć, że ryczałtowo naliczane składki mogą być ogromnym obciążeniem dla mniejszych przedsiębiorców. Dzięki zwiększeniu progu przychodu do 120 000 zł za poprzedni rok z tej ulgi może skorzystać do 320 tysięcy małych przedsiębiorców.