Kiedy nie mamy wystarczającej ilości środków pieniężnych mamy możliwość skorzystania z systemu ratalnego. Tego typu oferty są szczególnie atrakcyjne gdy płatności są rozłożone na 0% raty. Sprawdź, jak poprawnie zaksięgować zakup na raty.

Faktura za zakupy na raty

Kiedy dokonujemy zakupu na raty to mimo, że nie zapłaciliśmy całej kwoty, otrzymujemy fakturę. Na fakturze jest podana pełna wartość zakupionego towaru oraz rzeczywiście zapłacona kwota. Do faktury dołączony jest załącznik, w którym znajduje się harmonogram spłat rat. Zdarzają się sytuacje kiedy kwota raty jest dodana do łącznej sumy na fakturze. W takim przypadku nie należy księgować kolejnych rat ponieważ spowodowałoby to zdublowanie kosztu.

Księgowanie zakupu na raty

Fakturę za zakup na raty, która wystawiona jest na całą wartość produktu, księguje się zgodnie z datą jej wystawienia. W momencie księgowania uwzględniamy całą kwotę z faktury, mimo że płatność jest rozłożona na raty. Jeśli zakupiony produkt będzie dla przedsiębiorcy środkiem trwałym to kosztem podatkowym będą odpisy amortyzacyjne. Zaś podatek VAT będzie podlegał odliczeniu zgodnie z datą otrzymania faktury.

Korekta kosztów przy zakupie ratalnym

Korekta kosztów z tytułu nieuregulowanych w terminie należności została zniesiona 1 stycznia 2016 roku. Czyli w momencie, gdy termin płatności nie został dochowany nie ma obowiązku pomniejszania kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca jednak powinien pamiętać o regulowaniu swoich zobowiązań i rozliczaniu płatności terminowo. Mimo zmiany w przepisach prawnych organy podatkowe mogą dokonywać kontroli podatkowej do 5 lat wstecz. Nowe przepisy przewidują sytuację, w której koszty wyksięgowane w latach 2013-2015 mogą zostać opłacone w 2016 roku. W takiej sytuacji jeśli przedsiębiorca ureguluje swoje zobowiązania w 2016 roku, na które została wprowadzona korekta kosztów, to w tym samym roku może ten wydatek ponownie zaliczyć do kosztów podatkowych. Przepis ten ma związek również zakupami na raty. Jeśli z koszów została wyksięgowana nieopłacona część zobowiązania, a przedsiębiorca opłaca kolejną ratę, to może on co miesiąc zaliczać do kosztów podatkowych opłaconą ratę.

Zakup na raty a odsetki

Mimo, że sklepy oferują zerowe oprocentowanie to nie jest to norma stosowana wszędzie. Najczęściej do rat doliczane są odsetki, które będą stanowić koszt podatkowy. Pamiętajmy jednak, że zaliczenie ich do kosztów może nastąpić dopiero po ich opłaceniu. Wszystkie opłacone odsetki od zakupu na raty przedsiębiorca określa w KPiR w kolumnie 13. Zobacz też:
Badania lekarskie pracowników Z brutto na netto