Zwolnienie z kasy fiskalnej

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może wiązać się z koniecznością zainstalowania kasy rejestrującej. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, przy których zwolnienie z kasy fiskalnej będzie możliwe. Czytaj dalej