Księga przychodów i rozchodów – do czego służy i kto ją musi prowadzić?

Księga przychodów i rozchodów przeznaczona jest do ujmowania operacji gospodarczych. Księgowane są w niej wszelkiego rodzaju przychody, a także zakupy towarów i materiałów oraz wydatki związane z prowadzeniem działalności.

Czytaj dalej