Kasa fiskalna – kto musi ją posiadać

Wielu podatników powinno korzystać z kasy fiskalnej. Ze zwolnień z tego obowiązku korzystać może coraz mniejsza liczba przedsiębiorców. Obowiązek nie dotyczy jedynie sprzedających towary lub świadczących usługi wyłącznie na rzecz firm lub organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej.

Czytaj dalej

Zwolnienie z kasy fiskalnej

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może wiązać się z koniecznością zainstalowania kasy rejestrującej. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, przy których zwolnienie z kasy fiskalnej będzie możliwe. Czytaj dalej