Amortyzacja samochodu osobowego i ciężarowego

Przedsiębiorca w celu prowadzenia działalności korzysta zarówno z samochodu osobowego, jak i ciężarowego. Jeśli pojazd spełnia warunki, które pozwolą na ujęcie go jako środek trwały, należy wybrać odpowiednią metodę amortyzacji. Jak wygląda amortyzacja samochodu osobowego i ciężarowego? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule.

Czytaj dalej

Metody rozliczania kosztów – metoda kasowa i memoriałowa

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgowość w oparciu o księgę przychodów i rozchodów, mają do wyboru jeden z dwóch sposobów ujęcia kosztów, który należy stosować konsekwentnie przez cały rok podatkowy. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym charakteryzują się metody rozliczania kosztów, zapraszam do lektury.

Czytaj dalej

Dodatnie różnice kursowe – jak zaksięgować?

Sprowadzanie towarów z zagranicy, czy korzystanie z usług poza terytorium kraju, jest zjawiskiem powszednim. Kiedy faktura wystawiona jest w obcej walucie i opłacamy ją również w walucie obcej, w innym terminie niż jej data wystawienia, możemy mieć do czynienia z różnicami kursowymi. Z tego artykułu dowiesz się czym charakteryzują się dodatnie różnice kursowe.

Czytaj dalej

Samochód osobowy – odliczenie VAT

Samochód osobowy w firmie to zjawisko powszechne, bez niego ciężko prowadzić działalność gospodarczą. W artykule przedstawiamy rozliczenie podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego w firmie.

Czytaj dalej

Pliki JPK w pigułce – co musisz wiedzieć

Od lipca 2016 r. został wprowadzony obowiązek składania struktury  JPK – Jednolity Pliki Kontrolny dla dużych podmiotów. JPK służy weryfikacji i kontroli danych księgowych przedsiębiorców przez organy podatkowe. Obowiązek składania plików JPK będą miały obowiązek również mikroprzedsiębiorstwa od 2018 roku.

To, czym dokładnie jest JPK i kto ma obowiązek wywiązywania się z jego wysyłki, dowiesz się z tego artykułu.

Czytaj dalej

Ulepszenie środka trwałego

W trakcie prowadzenia działalności, przedsiębiorca nabywa różne środki trwałe. W czasie, mogą one ulec wielu procesom, takim jak adaptacja, modernizacja, czy też zmiany dokonane w celu naprawy lub dodania nowych funkcji. Jaka jest różnica między remontem środka trwałego a modernizacją? Czy wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego ujmujemy bezpośrednio w kosztach podatkowych? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tym artykule.

Czytaj dalej

Składnik majątku o wartości do 3500 zł – sposoby księgowania

Jak ująć składnik majątku o wartości do 3500 zł zakupiony na potrzeby prowadzenia firmy? Czy uznajemy go jako środek trwały, zwykły wydatek czy wyposażenie? Przedsiębiorca sam dokonuje wyboru jak zaksięgować zakup sprzętu, narzędzi czy urządzeń w ewidencji i wybiera najkorzystniejszy wariant.

W tym artykule omówimy możliwe sposoby księgowania rzeczowego składnika majątku przedsiębiorstwa o wartości poniżej 3500 zł.

Czytaj dalej

Czym jest wyposażenie i jak je księgować?

Prowadzenie firmy jest związane z wieloma kosztami – między innymi z zakupem urządzeń, sprzętów czy przedmiotów, bez których firma nie może funkcjonować. Możemy do nich zaliczyć np. drukarkę, meble czy telefon. Jak ująć zakup tych przedmiotów w kosztach firmy, jeśli podatnik planuje używać ich krócej niż rok i nie może zaliczyć do środków trwałych?  Czy wydatki te zostaną zaliczone do zwykłych kosztów, czy może będą stanowić wyposażenie? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w dalszej części artykułu.

Czytaj dalej

Środki trwałe i metody amortyzacji środków trwałych

Przedsiębiorstwo nie jest w stanie funkcjonować bez wszelkiego rodzaju urządzeń – na przykład samochodu, lokalu stanowiącego siedzibę, telefonu czy komputera.

W zależności od wielu czynników, dane przedmioty możemy zakwalifikować w ewidencji jako środki trwałe. W artykule dowiemy się czym ma charakteryzować się dany przedmiot, aby mógł być środkiem trwałym oraz jak wygląda jego księgowanie.

Czytaj dalej